ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Експозицията на Регионален историческия музей в град Плевен представя богатото историческо развитие на региона от най-дълбока древност до съвременността, геологическото минало, флората и фауната на Северозападна България. Оригиналните експонати са със значима културно-историческа и художествена стойност, и тематико-хронологическия им показ дава възможност за разработване на разнообразни програми и организиране на изяви с различна по възраст и образователно ниво публика, предимно учащи се. Като необходимо и полезно допълнение към учебните програми по история, родинознание, литература, изобразително изкуство, ботаника, зоология, биология и екология в музея се осъществяват образователни занятия:

опознавателна беседа "Здравей музей" за деца от предучилищна възраст и първи клас.

беседи-приказки - комбиниран разказ от народна приказка и експонати, тематично свързани с нея (напр. "Дъщерята на говедаря" от Ангел Каралийчев се изнася в залите на отдел "Етнография").

тематични беседи - основна форма на работа с учащите се, които се допълват с видеофилми (списъка можете да свалите от тук)Великденски писани яйца

В историческия музей се провеждат и практически занятия с ученици.

етнографските работилници са съобразени с годишните сезони и характерните за тях традиционни  народни обичаи, чиито корени са запазени и до днес.

С изработените от учениците сурвачки, мартеници и Великденски писани яйца се разкриват изложби и най-добрите "експонати" получават награди.

"зелени училища" - занятия с природоизследователски и екологовъзпитателен характер, провеждани в резервати и защитени природни местности.


Начало ] Нагоре ]

Информация ] Новини ] История ] Колекции ] Изложби ] [ Обучение и образование ] Карти и схеми ] Фотогалерия ] Профил на купувача ]

© 2000 Регионален исторически музей - Плевен