КОЛЕКЦИИ
Археология

     Експозицията е разположена в 24 зали с над 6000  музейни ценности, чрез които, в пет раздела – Археология, Османско владичество и Възраждане, Етнография, Нова и най-нова история и Природа, е представена историята, културата, флората и фауната на град Плевен и прилежащия му район от най-дълбока древност до съвременността.

     Музейната експозиция е силно въздействаща и запомняща се. Изградена е на тематико-хронологичния принцип и колекционен метод. Тя е една от най-богатите сред музеите в България.

     Нумизматичната колекция, включваща над 25 000 монети, е една от значимите музейни колекции.

Нова история
Етнография Природа
Възраждане Нумизматика

Начало ] Нагоре ]

Информация ] Новини ] История ] [ Колекции ] Изложби ] Обучение и образование ] Карти и схеми ] Фотогалерия ] Профил на купувача ]

Археология ] Етнография ] Възраждане ] Нова история ] Природа ] Нумизматика ]

© 2000 Регионален исторически музей - Плевен