ИСТОРИЯ НА МУЗЕЯ


Юрдан Кантарджиев (1862-1919)

Юрдан Кантарджиев

(1862-1919)

Запасен офицер, писател и преводач. Инициатор и един от учредителите на Българско археологическо дружество - клон Плевен през 1903 г.

 

Иван Данов (1880-1947)

Иван Данов (1880-1947)

Читалищен и културен деятел. Секретар-деловодител на археологическото дружество в Плевен от 1909 г. До края на живота си работи за обогатяване на музейната сбирка и популяризиране миналото на гр. Плевен

Многовековна и богата е историята на град Плевен и селищата от прилежащия му район, датираща от преди 50 - 45 хил. г. пр. Хр. Разположен на средищно място в Дунавската равнина,  характерно за района е и богатото му геологично минало. Разкритите палеонтологични находки свидетелстват за живот от преди 70 млн. години.

Богатото историческо минало и запазените руини от древни крепости и градища отрано провокират интересът на плевенски интелектуалци-ентусиасти към тяхното проучване. През 1903г. е учредено Археологическо дружество, което си поставя за цел създаването на музей и започва издирването и проучването на паметници за минало на града и района. През май 1905г., под ръководството на Юрдан Кантарджиев, дружеството организира и провежда първите археологически разкопки на крепостта “Сторгозия” в парк Кайлъка, край Плевен.

Издирените материали за миналото на Плевен позволяват на археологическото дружество да разкрие през 1911г. музейна сбирка. По-късно (след 1923г.) тази дейност продължава под ръководството на читалище “Съгласие”, където са пренесени събраните материали и е уреден музей. Но най-значимо развитие музейното дело в Плевен бележи след 1953г. когато се създава държавен общ народен Исторически музей.

С постановление №153 на Министерския съвет на Република България от 1 юли 2000г. музеят е преобразуван в Регионален исторически музей - Плевен с обхват на своята дейност на територията на Плевенска и Ловешка област.

От 1984г. музеят е разположен във внушителна по размери  с художествено-архитектурна и историческа стойност двуетажна сграда – паметник на културата с национално значение, построена през 1884-1888г. по италиански проект за казарма.

В резултат от безкористната  патриотична дейност на вече три поколения музейни работници днес Историческият музей в гр. Плевен е един от най-добрите и с най-богатите експозиции музеи в България, с фонд от над 180 000 бр. музейни ценности – документални и веществени свидетелства за историята, материалната и духовната култура, образци от живата и неживата природа, които са неделима част от националното ни културно-историческо наследство. С високата си художествена, историческа и природонаучна стойност  те са изключително ценни свидетелства не само за българската история и култура, за палеонтологичното и антропологичното минало на гр. Плевен и региона, но и за историята на различни култури и народи, оставили трайни дири по нашите земи и в европейското културно пространство.


Начало ] Нагоре ]

Информация ] Новини ] [ История ] Колекции ] Изложби ] Обучение и образование ] Карти и схеми ] Фотогалерия ] Профил на купувача ]

© 2000 Регионален исторически музей - Плевен